Địa chỉ: 
Phòng 304 - tầng 3 - A4 - Khu A Đại học Hàng Hải Việt Nam

Bộ môn được Khoa giao nhiệm vụ lên kế hoạch tuyển chọn và tổ chức ôn luyện cho đội tuyển tham dự cuộc thi Vô địch tin học văn phòng Quốc tế MOSWC tổ chức thường niên vào tháng 3, tháng 4 hàng năm.  

Tháng 4 năm 2017 9 thí sinh của Đội tuyển MOS cấp trường đã tham dự Vòng loại cấp Quốc gia tại Đại học an ninh nhân dân. Sau cuộc thi đội tuyển có 5/9 thí sinh suất xắc lọt vào vòng chung kết.

.