Địa chỉ: 
Phòng 304 - tầng 3 - A4 - Khu A Đại học Hàng Hải Việt Nam

Bộ môn được Khoa giao nhiệm vụ lên kế hoạch tuyển chọn và tổ chức ôn luyện cho đội tuyển tham dự cuộc thi Vô địch tin học văn phòng Quốc tế MOSWC tổ chức thường niên vào tháng 3, tháng 4 hàng năm.  

THÔNG TIN VỀ CÁC THẦY CÔ BỘ MÔN TIN ĐẠI CƯƠNG

TT Họ và tên Ngày sinh Bộ môn Trình độ Email
1 Hồ Thị Hương Thơm 05/08/1978 Tin học đại cương TS thomhth@vimaru.edu.vn
2 Trịnh Thị Ngọc Hương 21/06/1976 Tin học đại cương Th.S huongtn@vimaru.edu.vn
3 Nguyễn Kim Anh 24/10/1982 Tin học đại cương Th.S anhnk@vimaru.edu.vn
4 Võ Văn Thưởng 20/05/1980 Tin học đại cương Th.S thuongvv@vimaru.edu.vn
5 Nguyễn Thị Thu Hà 11/08/1987 Tin học đại cương Th.S hanguyenthu@vimaru.edu.vn
6 Mai Thị Trang 15/02/1982 Tin học đại cương Th.S trangmt@vimaru.edu.vn
7 Trần Thị Vui 04/07/1991 Tin học đại cương ĐH vuitt.fit@vimaru.edu.vn

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỈ NIỆM CỦA CÁC THẦY CÔ BỘ MÔN TIN ĐẠI CƯƠNG CÙNG CÁC THẦY CÔ TRONG KHOA VÀ CÁC EM SINH VIÊN

Tháng 4 năm 2017 9 thí sinh của Đội tuyển MOS cấp trường đã tham dự Vòng loại cấp Quốc gia tại Đại học an ninh nhân dân. Sau cuộc thi đội tuyển có 5/9 thí sinh suất xắc lọt vào vòng chung kết.

.