Thời gian: 
2019-04-18 08:00:00

Ban chủ nhiệm khoa CNTT Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cùng các thầy, cô giảng viên và các em sinh viên đã  tiến hành nghiệm thu, đánh giá các đề tài NCKH sinh viên năm học 2018 - 2019.

Thời gian: 13h30'

Địa điểm: Phòng hội trường Khoa CNTT (P313- A4)