Thời gian: 
2020-05-26 08:00:00

Đại hội chi bộ Khoa Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức  vào 14h 00 ngày 25 tháng 05 năm 2020, tại phòng học chuyên ngành 313 nhà A4, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Đại hội có mặt 31 đảng viên trên tổng số 35 đảng viên được triệu tập.

Đại biểu khách mời có:  

    đồng chí Nguyễn Trí Minh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Trường ĐH Hàng hải Việt Nam.

    đồng chí  Phạm Văn Thuần - PGS.TS, trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Hàng hải Việt Nam.

+ Đại hội tổng kết những nhiệm vụ đã hoàn thành cũng như những khó khăn và tồn tại trong nhiệm kì trước và đề ra những phương hướng trong nhiệm kì 2020-2025.

+ Đại hội đã Thảo luận dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên.

+ Đại hội đã bầu ra cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí:

1. đ/c Nguyễn Hữu Tuân                            

2   đ/c Nguyễn Trung Đức             

3  đ/c Nguyễn Duy Trường Giang 

4  đ/c Trần Thị Hương                   

5  đ/c Hồ Thị Hương Thơm   

Đại hội đã bầu bí thư và phó bí thư chi bộ:

 Đ/c: Nguyễn Hữu Tuân giữ chức bí thư chi bộ 

Đ/c: Nguyễn Trung Đức giữ chức phó bí thư chi bộ 

+Đại hội đã bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có 08 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết

1. đ/c Phạm Việt Dũng                                

2  đ/c Nguyễn Trung Đức                 

3  đ/c Nguyễn Duy Trường Giang   

4  đ/c Cao Đức Hạnh                     

5 đ/c Trần Thị Hương                     

6 đ/c Phạm Trung Minh                  

7 đ/c Nguyễn Hạnh Phúc                

8 đ/c Hồ Thị Hương Thơm

+ Đại hội đã bầu 01 đại biểu dự khuyết :

đ/c Phạm Thị Thùy Ni 

+ Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội và Chương hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ Khoa Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2020 – 2025; dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Số đảng viên tán thành 31

Số đảng viên không tán thành hoặc bảo lưu ý kiến 0

Đại hội bế mạc hồi 17 giờ 00 ngày 25 tháng 05 năm 2020./.

* MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA CNTT NHIỆM KỲ 2020-2025