Thời gian: 
2020-06-23 16:15:00
 Ban chủ nhiệm khoa, Công đoàn khoa CNTT  tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2017-2022
 
THỜI GIAN: 15h00 ngày thứ Hai (22/6/2020)
 
ĐỊA ĐIỂM: tại phòng 313A4.
 
NỘI DUNG HỘI NGHỊ

1. Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022, bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp nửa nhiệm kỳ còn lại (do Chủ tịch Công đoàn đơn vị trình bày).

3. Thảo luận, tham luận 

4. Bầu Ủy viên ban chấp hành  Công đoàn 

5. Thông qua Nghị quyết Hội nghị;

6. Bế mạc Hội nghị vào 17h cùng ngày. 

Hội nghị đã bầu đồng chí ThS. Giảng viên chính- Nguyễn  Hạnh Phúc là Ủy viên ban chấp hành Công đoàn Khoa