Thời gian: 
2018-01-13 01:30:00 to 2018-01-13 02:45:00

Tại Phòng họp số 1: HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

NCS. Nguyễn Thị Thu Hà - Đề tài: “Giải pháp thúc đẩy hợp tác vận tải biển giữa Việt Nam với các nước trong khối ASEAN”.

Trân trọng kính mời các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, NCS và những người quan tâm tới dự.