Thời gian: 
2021-01-14 14:30:00

Nhằm tạo môi trường để nhà tuyển dụng tiếp cận với nguồn nhân lực chất lượng cao do Trường ĐH Hàng hải Việt Nam đã và đang đào tạo, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp cận và trao đổi những thông tin cần thiết, bổ ích về cơ hội nghề nghiệp, quy trình, điều kiện tuyển dụng của các đơn vị, doanh nghiệp, từ đó giúp sinh viên có được sự định hướng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nghề nghiệp trước khi tham gia thị trường lao động. Ngày 14 tháng 1 năm 2021,Trường ĐH Hàng hải Việt Nam đã phối hợp cùng với các doanh nghiệp, đơn vị, nhà tuyển dụng tổ chức chương trình “ Ngày hội việc làm” năm 2021.

Đây cũng là cơ hội cho các bạn sinh viên Khoa Công nghệ thông tin có cơ hội tiếp cận với các doanh nghiệp từ đó có kế hoạch học tập và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.