Ngày 6 tháng 7 năm 2020

Tại địa điểm: P313- A4- Trường ĐH Hàng hải Việt Nam

Đại diện phòng KHCN- ThS. Nguyễn Trung Kiên và các nhà khoa học đã tham dự buổi nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm 2019-2020 - Khoa CNTT


1) Đề tài: Nghiên cứu công nghệ container hóa và giải pháp áp dụng nền tảng Docker để triển khai ứng dụng trên môi trường đám mây.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Ngọc Duy

Người tham gia: KS. Nguyễn Trung Quân

2) Đề tài: Nghiên cứu áp dụng công nghệ IoT trong việc thiết kế hệ thống điều khiển Robot không dây tầm xa.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Trọng Đức

Người tham gia: Ths.Phạm Trung Minh

                           Ths. Ngô Quốc Vinh

 

3) Đề tài: Ứng dụng mạng nơ ron học sâu xây dựng hệ thống phát hiện và thống kê phương tiện giao thông.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Hữu Tuân

Người tham gia: Ths. Nguyễn Văn Thuỷ

4) Đề tài: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý tài nguyên cây xanh đô thị của thành phố Hải Phòng ứng dụng công nghệ GIS.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thị Hương

Người tham gia: TS. Nguyễn Trung Đức

                           Ths. Bùi Đình Vũ

5) Đề tài: Nhận dạng biểu cảm khuôn mặt bằng phương pháp học sâu.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Hồ Thị Hương Thơm

Người tham gia: Ths. Nguyễn Kim Anh

                            Ths. Võ Văn Thưởng