1. MÔN THI, ĐỐI TƯỢNG THI

Các môn thi cấp trường để chọn đội tuyển dự thi cấp Quốc gia:

 1. Đại số
 2. Giải tích
 3. Vật lý
 4. Cơ lý thuyết
 5. Sức bền vật liệu
 6. Nguyên lý máy
 7. Chi tiết máy
 8. Cơ kết cấu
 9. Thủy lực
 10. Tin học chuyên
 11. Tiếng Anh chuyên
 12. Tin học văn phòng
 13. Các môn Ứng dụng tin học trong Cơ học, nguyên lý máy, chi tiết máy, Sức bền Vật liệu

Các môn thi chỉ tổ chức ở cấp Trường: Tiếng Anh (bài thi TOEIC - Actual Test)

Đối tượng: Sinh viên có điểm học phần dự thi (điểm Z) >= 7.0 (Điểm B trở lên hệ tín chỉ) hoặc được Giảng viên trực tiếp giảng dạy giới thiệu và Bộ môn đồng ý.

2. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

 • Đăng ký từ ngày 05/12/2017 đến 25/12/2017 qua Chi đoàn, Bộ môn hoặc Khoa/viện

3. LỊCH THI

 • Thi cấp trường: Thứ 7 (03/02/2018)
  • 7h30: Khai mạc tại Hội trường lớn (mời toàn bộ SV tham dự)
  • 8h00 - 11h30: Tổ chức thi tại Nhà A4 - Khu Hiệu bộ cho các học phần có 10 SV đăng ký trở lên.
 • Thi cấp Quốc gia:
  • Môn Đại số Giải tích: Thi tại Đại học Quảng Bình vào đầu tháng 04/2018
  • Môn Vật lý: Đại học Đồng Nai vào tháng 04/2018
  • Các môn thi Olympic Cơ học thi tại ĐH Xây dựng vào ngày 15/04/2018
  • Môn tin học chuyên: Thi vào cuối tháng 11/2017