Trên cơ sở các hoạt động phối hợp giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) và Công ty TNHH LG Việt Nam Hải Phòng (LGEVH) về việc phối hợp đào tạo, lao động sản xuất trong chương trinh kết nối doanh nghiệp theo định hướng của Nhà trường; Công ty TNHH LG Việt Nam Hải Phòng (LGEVH) tổ chức tuyển dụng số lượng lớn với các nội dung như sau:

Đối tượng tham gia :   Sinh viên năm cuối hoặc vừa ra trường hệ chính quy của Vimaru (Ưu tiên các khoa kỹ thuật: Điện/điện tử, tự động hóa, cơ khí, cơ điện tử, chế tạo máy, CNTT, Kinh tế) - Có thể sử dụng được tiếng Anh giao tiếp (không cần chứng chỉ) - Chi tiết tại văn bản đính kèm

Đăng ký trực tiếp tại đại chỉ mail: duyen.hoang@lge.com hoặc thuyen.vu@lge.com

Đây là cơ hội rất tốt cho sinh viên được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đa quốc gia.

Xin trân trọng cảm ơn!

File đính kèm: