Kính gửi các thầy (cô) và toàn thể các em sinh viên!
       Trên cơ sở các hoạt động phối hợp giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) và Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng (LGEVH) về việc phối hợp đào tạo, lao động sản xuất trong chương trinh kết nối doanh nghiệp theo định hướng của Nhà trường; trong tháng 3/2018 Công ty LGEVH phối hợp với Nhà trường tổ chức tuyển dụng làm việc tại LGEVH với các nội dung sau:

- Đối tượng: Sinh viên năm cuối hệ chính quy các chuyên ngành Điện –Điện tử, Điện tử viễn thông, Cơ khí, Cơ điện tử, Kinh tế, Công nghệ thông tin.

- Số lượng: Không hạn chế

-Thời gian: 7h30 Ngày 28/09/2018 (thứ sáu)

- Địa điểm: Phòng Hội thảo chuyên ngành khoa Công nghệ Thông Tin (Tầng 3 Nhà A4) Khu Hiệu bộ - Trường Đại học Hàng hải VN

Đây là cơ hội rất tốt cho sinh viên được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đa quốc gia.

Xin trân trọng thông báo!

Mọi chi tiết xem trong file đính kèm./.