Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng có nhu cầu tuyển dụng một số nhân sự được đào tạo chuyên ngành về các lĩnh vực:

Công nghệ thông tin, điện tự động, cơ khí.

Sau thời gian thực tập tại Công ty, Công ty sẽ xem xét tuyển dụng nếu đáp ứng được yêu cầu công việc.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ông  Đinh Xuân Hà, Trưởng phòng tổ chức Hành chính

Điện thoại: 0915 564 386

Email: dinhxha@gmail.com

Chi tiết xin xem file đính kèm./.