Ngày nay với sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ . Nhất là sự bùng nổ thông tin thì vấn đề “ An toàn thông tin” là vô cùng cấp thiết.

Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam(VNISA) chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ GDĐT) tổ chức cuộc  thi quốc gia

Sinh viên với an toàn thông tin” năm 2018.

- Cuộc thi tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận với những tri thức khoa học, công nghệ mới trong lĩnh vực an toàn thông tin .

- Bên cạnh đó cuộc thi còn nhằm phát hiện, bồi dưỡng tài năng và nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho sinh viên của các học viện và nhà trường.

Đề nghị các em nhiệt liệt tham gia./