Sáng ngày 07-06-2021, Khoa CNTT trường ĐH Hàng hải Việt Nam đã diễn ra Đại hội Công đoàn Khoa năm học 2020-2021.

Do tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, Được sự thống nhất của CĐ Khoa, Ban CN Khoa, Khoa CNTT tổ chức Đại hội theo hình thức trực tuyến.

Link https://meet.google.com/brb-nzsw-ydj?authuser=0&hl=vi

Tham dự Đại hội có: 

  Thầy giáo TS. Nguyễn Hữu Tuân - Trưởng Khoa CNTT

  Thầy giáo TS. Nguyễn Trung Đức- Phó trưởng Khoa CNTT

  Thầy giáo TS. Nguyễn Duy Trường Giang- Phó trưởng Khoa CNTT

  Thầy giáo ThS Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ tịch Công đoàn Khoa - Trưởng bộ môn Khoa học máy tính

Cùng toàn thể các thầy cô giáo là giảng viên, KTV, cán bộ quản lý trong Khoa.

Tại Đại hội, các đại biểu đã lắng nghe ThS. Nguyễn Hạnh Phúc Chủ tịch Công đoàn Khoa đã trình bày:

"Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn và bình xét thi đua khen thưởng năm học 2020-2021"

Trong bản báo cáo đã đưa ra kết quả thực hiện công tác công Đoàn trong năm học 2020-2021:

Ban chấp hành công đoàn kết hợp với Ban chủ nhiệm khoa đề cao việc đổi mới tổ chức, tăng cường và nâng cao chất lượng của hoạt động công đoàn; quan tâm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của CB, NG, NLĐ trong khoa thông qua chế độ lương, thưởng, học tập nghiên cứu, tham quan, du lịch, phát vé ăn sáng, thăm hỏi, hiếu hỷ, …

Tuy nhiên do lực lượng CB, GV, NLĐ trong khoa còn ít, nhiều người trẻ và công việc giảng dạy luôn quá tải nên một số hoạt động của khoa còn hạn chế như: NCKH, thể thao, văn nghệ.

Bản báo cáo cũng đề ra nhiệm vụ trọng tâm hoạt động Công đoàn năm học 2021 – 2022

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban chủ nhiệm khoa trong việc tham gia quản lý công tác chuyên môn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thực hiện tốt các chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đào tạo của Nhà trường; tích cực xây dựng và đổi mới chương trình đào tạo theo hướng CDIO, cụ thể là điều chỉnh chương trình đào tạo, xây dựng đề cương chi tiết, làm rõ nội dung và hình thức đánh giá sao cho đáp ứng đúng yêu cầu đặt ra

Tiếp sau đó  BCN Khoa và các thầy cô giáo trong Khoa đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị:

- Đề nghị Nhà trường nghiên cứu để giảm các thủ tục, giấy tờ hành chính trong các công việc thường xuyên, tránh không bổ sung thêm các thủ tục hành chính giấy tờ mới chưa rõ ràng về sự cần thiết và hiệu quả.

- Cần nâng cao chất lượng trong việc tổ chức các hoạt động một cách hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức gây lãng phí; việc quy định giờ thư viện và các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và nghĩa vụ của giảng viên cần được xem xét sao cho hợp lý.

Về đề nghị khen thưởng: Đại hội cũng đã tiến hành bầu cử thông qua hình thức online
Kết quả:

Danh sách tập thể đề nghị khen tặng danh hiệu Công đoàn bộ phận và Tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc:

1. Khoa Công nghệ thông tin

2. Bộ môn Khoa học máy tính

3. Bộ môn Tin học đại cương

4. Bộ môn Hệ thống thông tin

5. Bộ môn Kỹ thuật máy tính

6. Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính

+ Đoàn viên Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ: tỉ lệ không quá 30% tổng số đoàn viên của đơn vị. (10 người).
+ Đoàn viên Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (được tặng Giấy khen của BCH Công đoàn Trường): tỉ lệ không quá 5% tổng số đoàn viên của đơn vị (đoàn viên Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được lựa chọn trong số đoàn viên Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ)(2 người).
Mặc dù Đại hội được tổ chức online nhưng các đồng chí Đoàn viên công đoàn đóng góp ý kiến rất tích cực và sôi nổi với tinh thần
"Đoàn kết là sức mạnh, là cội nguồn của mọi thành công"
Đại hội đã kết thúc vào 10h cùng ngày với sự đồng thuận và nhất trí cao của các Công đoàn viên ./.