Kính gửi các thầy, cô và các em sinh viên.

Đại diện Đại sứ quán Cộng hòa Indonesia trân trọng gửi tới Quý trường thông tin về Học bổng Quốc tế bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ tại trường Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Học bổng bao gồm học phí tối đa trong 4 học kỳ đối với chương trình Thạc sĩ và 6 học kỳ đối với chương trình cấp bằng Tiến sĩ.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo file đính kèm hoặc trang web chính thức của ITS tại
 https://simad.its.ac.id/