Kính gửi các Thầy cô và các em sinh viên  "DANH SÁCH CẢNH BÁO HỌC TẬP - HỌC KỲ 1(2020-2021)"

Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp với Cô Hường (GVK). SĐT: 0904.351.466

Chi tiết xin xem file đính kèm./.