Gửi các em sinh viên "DANH SÁCH CẢNH BÁO HỌC TẬP -  HỌC KỲ  2(2018-2019)"

Đề nghị các em ở diện cảnh báo khẩn trương  lên Văn phòng Khoa (P301-A4) để ký vào danh sách.

Thời gian: 12/8/19 đến ngày 19/8/19

Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp với Cô Hường (GVK). SĐT: 0904.351.466

Mọi chi tiết xin xem file đính kèm./.

Trân trọng cảm ơn!