1    Nghiên cứu một số kỹ thuật áp dụng trong hoạt động bỏ phiếu điện tử. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thế Anh
2    Nghiên cứu khai phá luật kết hợp từ dữ liệu sử dụng web. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Vương Thịnh
3    Nghiên cứu các kỹ thuật nhận dạng vùng áp dụng xây dựng hệ thống chấm bài thi trắc nhiệm tự động. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Trí Thành
4    Nghiên cứu, chế tạo Ăng ten biến tần thông minh dùng trong Hàng hải. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Trọng Đức
5    Nghiên cứu xây dựng cơ sở toán học và ứng dụng công nghệ Labview, NI cho các bài toán nhận dạng trạng thái kỹ thuật máy tàu thủy. Chủ nhiệm đề tài: ThS Cao Đức Hạnh
6    Nghiên cứu triển khai ảo hóa phòng thực hành chuyên ngành Truyền thông và mạng máy tính. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Phạm Trung Minh
7    Xây dựng hệ thống tra cứu thông tin “Tiếp sức mùa thi” hỗ trợ cho thí sinh dự thi Đại học, Cao đẳng tại Hải Phòng. Chủ nhiệm đề tài: KS. Lê Hoàng Dương
8    Nghiên cứu giải thuật biến đổi wavelet và cài đặt chương trình nén ảnh .bmp. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Tuấn Đạt
9    Nghiên cứu giải thuật nén số học cho dữ liệu văn bản. Chủ nhiệm đề tài: THS. Nguyễn Văn Thủy
10    Nghiên cứu xây dựng kiểm thử mô hình cho ứng dụng Web với công cụ kiểm thử mã nguồn mở WebDriver. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Kim Anh
11    Xây dựng hệ thống hỗ trợ việc thu thập và phân tích ý kiến phản hồi của sinh viên Trường ĐHHH Việt Nam. Áp dụng cho phòng Thanh tra. Chủ nhiệm đề tài: KS. Lê Quyết Tiến