DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG 2016-2017
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
STT Họ và tên chủ nhiệm đề tài Tên đề tài
1 TS. Nguyễn Hữu Tuân Nghiên cứu phương pháp phân tích ảnh mặt người cho bài toán phát hiện trạng thái ngủ gật của lái xe ô tô
2 TS. Nguyễn Duy Trường Giang Xây dựng mô hình học máy trong tính toán phân tán
3 ThS. Phạm Tuấn Đạt Nghiên cứu và cài đặt giải thuật sinh khóa dòng ứng dụng trong mạng viễn thông GSM, 3G
4 ThS. Phạm Trung Minh Ứng dụng IoT xây dựng hệ thống giám sát hiệu suất sử dụng các trang thiết bị điện trong các phòng học của trường Đại học Hàng hải Việt Nam
5 TS. Trần Đăng Hoan Nghiên cứu khả năng tương hợp của siêu dữ liệu hàng hải
6 TS. Hồ Thị Hương Thơm Nghiên cứu kỹ thuật phát hiện ảnh có giấu tin trên miền tần số wavelets
7 ThS. Trịnh Thị Ngọc Hương Nghiên cứu phương pháp nhận dạng giới tính qua ảnh
8 TS. Nguyễn Trung Đức Xây dựng phần mềm quản lý công tác phát triển đảng viên cho Đảng bộ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
9 TS. Trần Thị Hương Xây dựng phần mềm hỗ trợ công tác cố vấn học tập điện tử ứng dụng cho trường Đại học Hàng Hải Việt Nam
10 ThS. Trần Đình Vương Nghiên cứu và đánh giá các chuẩn công nghệ tích hợp để quản lý cơ sở dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể
11 KS. Nguyễn Thành Tuấn Anh Nghiên cứu về công nghệ HTML5 và CSS3, ứng dụng thiết kế giao diện web responsive trong lĩnh vực giáo dục
12 ThS. Cao Đức Hạnh Nghiên cứu, xây dựng mô phỏng dao động máy tàu thủy - hệ toán cơ nhiều bậc tự do trên nền tảng công nghệ LabView
13 KS. Nguyễn Trung Quân Ứng dụng mã nguồn mở xây dựng hệ thống hỗ trợ bảo trì và cấu hình phòng máy thực hành ứng dụng cho các phòng thực hành của khoa Công nghệ thông tin
14 ThS. Đặng Hoàng Anh Nghiên cứu, xây dựng bảng thông báo điện tử cho trường Đại học Hàng hải Việt Nam
15 ThS. Ngô Quốc Vinh Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống điều khiển anten truy theo, ứng dụng trong thông tin liên lạc hàng hải
16 ThS. Nguyễn Hoàng Dương Xây dựng chương trình hỗ trợ luyện thi chứng chỉ Tin học văn phòng Quốc tế (Microsoft Office Specialist – MOS)