Kính gửi các Thầy Cô và các em sinh viên "DANH SÁCH HỌC BỔNG - HỌC KỲ 2 (2018-2019)"       

Yêu cầu các em khẩn trương tới gặp cô Hường tại văn phòng khoa (P301-A4).

Thời gian: Từ ngày 15/8/2019 đến ngày: 22/8/2019.                      

Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp với Cô Hường (GVK). SĐT: 0904.351.466

Chi tiết xin xem file đính kèm./.

Trân trọng cảm ơn!