Kính gửi các Thầy Cô và các em "DANH SÁCH HỌC BỔNG - HỌC KỲ 1 (2018-2019)" và DANH SÁCH XÉT TN BỔ SUNG ĐỢT 1 (2018-2019)

Mọi thắc mắc xin phản hồi ngay trong ngày hôm nay 4_3_2019. 

 Liên hệ trực tiếp với Cô Hường (GVK). SĐT: 0904.351.466

Xin chân thành cảm ơn!