THÔNG BÁO V/v: "DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHƯNG CHƯA ĐĂNG KÝ XÉT TN"  - Đợt 1(2020-2021).

Theo như thông báo trước đã đăng về việc :"Đăng ký xét tốt nghiệp - Đợt 1(2020-2021)",  hạn đến hết ngày 19/12/2020

Nhưng hiện nay vẫn còn một số sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện nhưng chưa tới làm thủ tục đăng ký xét tốt nghiệp

Đề nghị các em khẩn trương  lên VPK  đăng ký xét tốt nghiệp, thủ tục bao gồm (Đơn xin xét TN + Phiếu thanh toán tài sản),

Liên lạc với Cô Hường - GVK, số ĐT: 0904351466.

Chi tiết xem file đính kèm./.