Các em sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp cần chú ý:

(Danh sách trong file đính kèm)

1. Thời gian để các em hoàn thành các nội dung còn thiếu là trước tháng 5 năm 2021 (Đợt xét tốt nghiệp cuối cùng là tháng 5 năm 2021)

2. Nếu em nào xét thấy mình  không hoàn thành được theo thời gian quy định trên và có nhu cầu cấp bằng hệ vừa học vừa làm  thì gặp cô Hường để làm đơn gửi về nhà trường xem xét .

* Các em sinh viên từ khóa 56 đến 61 lưu ý hoàn thành sớm các chuẩn đầu ra theo quy định: Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng,  tránh để tình trạng như các anh chị K55.

 

File đính kèm: