Kính gửi các Thầy, Cô và các em sinh viên "DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP BỔ SUNG ĐỢT 2(2018-2019)"

Đề nghị các em khẩn trương tới văn phòng khoa gặp cô Hường để làm thủ tục

Địa điểm: P301-A4

Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp với Cô Hường (GVK). SĐT: 0904.351.466

Mọi chi tiết xin xem file đính kèm./.