Liên hệ nhanh:

(+84) 0225 373 5725 fit@vimaru.edu.vn

Body: 

Kính gửi các Thầy Cô "DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP -  ĐỢT 2 (2017-2018)"

Đề nghị các Cố vấn học tập gửi ngay cho lớp. 

Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp với Cô Hường (GVK). SĐT: 0904.351.466,
Email: huonglx@vimaru.edu.vn

Trân trọng./.