Kính gửi các Thầy Cô và các em sinh viên "DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP -  ĐỢT 2 (2018-2019)"

Chi tiết xin xem file đính kèm./.

Kính đề nghị các Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập gửi ngay cho lớp.   

Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp với Cô Hường (GVK). SĐT: 0904.351.466

Trân trọng cảm ơn!