Nghiên cứu khoa học là hoạt động không thể tách rời của người dạy, người học, người làm nghề, nhất là với khối ngành Công nghệ – Kỹ thuật. Hoạt động này vừa hỗ trợ tích lũy kiến thức hiệu quả, nâng cao trình độ chuyên môn, vừa giúp rèn luyện bản lĩnh và sáng kiến, cải tiến mới tiếp thu từ kinh nghiệm trong dạy và học.

Thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ của Trường ĐH Hàng hải Việt Nam. Chiều ngày 20 tháng 6 năm 2022 , tại phòng 313 A4, Khoa CNTT đã tổ chức thành công "HỘI THẢO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG- Năm học 2021-2022"

Các đề tài NCKH đã được Hội đồng đánh giá cao, có nhiều đề tài mang tính thiết thực với đời sống  như: 

  •  Đề tài: Nghiên cứu áp dụng trí tuệ nhân tạo trong điều khiển phương tiện bay không người lái.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Trung Minh

  • Đề tài : Phân tích đánh giá vai trò của software-defined network và điện toán đám mây trong chuyển đổi số doanh nghiệp

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Ngọc Duy

  • Đề tài: Phát hiện lỗi đi sai làn đường của phương tiện giao thông dựa trên deep learning

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Duy Trường Giang

  • Đề tài: Nghiên cứu WebGis để xây dựng hệ thống thông tin quản lý chất lượng môi trường không khí ở thành phố Hải Phòng

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Thị Hương

  • Đề tài: Nghiên cứu áp dụng mạng học sâu cho bài toán phát hiện và phân loại phương tiện tham gia giao thông

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Quyết Tiến


Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội thảo.