Khoa Công nghệ thông tin xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động kết nối doanh nghiệp, tuyển dụng và hướng nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp năm học  2019 và sinh viên năm cuối (K57).

Thời gian: 8h ngày 21/12/2019 (thứ 7)

Địa điểm: Phòng 313 nhà A4- Đại học Hàng hải

Thành phần: 

                    + Tất cả sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp K56

                    + 50 sinh viên có kết quả tốt K57

                    + Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ tin học

                    + Đại diện đoàn thanh niên

                    + Đại diện các doanh nghiệp: VNPT, LG Inotek, Datatech, Fuji Xerok....

                       

Trân trọng thông báo!