Kính gửi các Thầy Cô  và các em sinh viên "KẾT QUẢ HỌC TẬP - HỌC KỲ 2 năm học 2018-2019"

Chi tiết xin xem file đính kèm./.

Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp với Cô Hường (GVK). SĐT: 0904.351.466

 
 
 
 
File đính kèm: