Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam là hoạt động phong trào có tác động to lớn và thiết thực đối với sinh viên cũng như sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực CNTT quốc gia.

Hưởng ứng hoạt động trên, thầy và trò Khoa CNTT đã không ngừng lỗ lực, phát huy hết khả năng tâm lực và trí lực để ôn tập và rèn luyện. 

Từ ngày 8 tháng 12 đến ngày 11 tháng 12.  Thầy Ths. Nguyễn Hạnh Phúc - Trưởng bộ môn Khoa học máy tính- đã dẫn đoàn sinh viên Khoa CNTT  tham dự kỳ thi:

"OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ 29 - KỲ THI LẬP TRÌNH SINH VIÊN QUỐC TẾ ICPS ASIA CẦN THƠ"

tại ĐH Cần Thơ.

Kết quả:

Bạn Phạm Khắc Duẩn, lớp CNT59CL, đã xuất sắc đạt giải Ba kỳ thi Olympic Tin học chuyên toàn quốc.

Chúc mừng Thầy Nguyễn Hạnh Phúc và bạn Phạm Khắc Duẩn!