Ngày 31/5/2018, Khoa Công nghệ Thông tin - trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội đồng nghiệm thu 17 đề tài Nghiên cứu khoa học Cấp trường của Giảng viên năm học 2017-2018.

Kết quả nghiệm thu có 3/17 đề tài đạt loại xuất sắc và 14/17 đề tài đạt loại Khá.

Dưới đây là một số hình ảnh làm việc của Hội đồng nghiệm thu.

Từ khoá: