Ngày 27 tháng 4 năm 2018, tại phòng 313-A4

Hội đồng Khoa học Khoa Công nghệ thông tin tiến hành đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2017 – 2018.

Kết quả có 1 đề tài xuất sắc, 1 đề tài loại giỏi và 2 đề tài loại khá.

Hội đồng đề xuất gửi đề tài xuất sắc "Ứng dụng IoT quản lý và điều khiển Robot tự hành" do nhóm sinh viên Nguyễn Thị Hoài, Trần Đức Anh, Nguyễn Huyền Trang thực hiện lên nghiệm thu cấp trường.

Ứng dụng IoT quản lý và điều khiển Robot tự hành
Xây dựng hệ thống quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học trường Đại học Hàng Hải Việt Nam
Xây dựng hệ thống quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học trường Đại học Hàng Hải Việt Nam
Xây dựng hệ thống quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học trường Đại học Hàng Hải Việt Nam
Ứng dụng IoT quản lý và điều khiển Robot tự hành
Ứng dụng IoT quản lý và điều khiển Robot tự hành
Xây dựng ứng dụng hỗ trợ học và luyện thi TOEIC, IELTS trên smartphone (Có hỗ trợ và trả phí cho người học)