Chiều ngày 23 tháng 4 năm 2021, tại Khoa CNTT (P301- A4), PGS.TS. Phạm Văn Thuần Trưởng phòng đào tạo cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra của nhà Trường đã tiến hành kiểm tra công tác thực hành, thí nghiệm, thực tập của Khoa CNTT.

Tiếp đoàn có Thầy TS. Nguyễn Duy Trường Giang - Phó Khoa CNTT và thầy Ths. Nguyễn Hạnh Phúc -Trưởng bộ môn KHMT cùng các thầy cô kỹ thuật viên trong Khoa.

Đoàn kiểm tra đã chia làm 2 nhóm xuống trực tiếp các phòng thực hành, kiểm tra công tác chuẩn bị giáo trình tài liệu phục vụ thực hành, thí nghiệm, thực tập tại Khoa.

Đoàn cũng đã có các ý kiến góp ý giúp cho công tác thực hành, thí nghiệm đạt kết quả cao hơn.


/-heart
1