Trong nhiều năm qua, Khoa CNTT luôn xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác đào tạo và giới thiệu việc làm với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. BCN Khoa luôn  xác định mối liên kết giữa đào tạo và nhu cầu tuyển dụng của  doanh nhiệp là một xu thế phổ biến và tất yếu cần phải được nhân rộng trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Mối liên kết này mang lại những lợi ích thiết thực cho các bên, từ đó tạo ra nhiều cơ hội học tập và việc làm cho sinh viên trong tương lai.

Cụ thể mục tiêu đó, chiều ngày 10 tháng 12 năm 2020, tại P313-A4 Khoa CNTT đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Học viện sáng tạo công nghệ Teky.

Tham dự Lễ ký kết, về phía Khoa CNTT có:

Thầy TS. Nguyễn Hữu Tuân- trưởng Khoa CNTT

Thầy TS. Nguyễn Duy Trường Giang- phó Khoa CNTT

Cùng các thầy cô giáo trong Khoa CNTT và đại diện các em sinh viên các lớp

Về phía công ty Teky có:

Ông Lê Quang Tuấn, Đồng sáng lập – Giám đốc Đào tạo TEKY

cùng  các cán bộ đại diện chi nhánh Teky tại Hải Phòng

Tại buổi lễ, Đại diện Công ty Teky - phần mềm và STEM, IoTs, đã trao đổi và  thoả thuận hợp tác với Khoa CNTTvề nghiên cứu chuyển giao công nghệ, hợp tác giảng dạy, tuyển dụng sinh viên của Khoa.

Thầy TS Nuyễn Hữu Tuân - đại diện Khoa CNTT cũng  trao đổi, chia sẻ những mục tiêu, phương hướng, tiềm năng phát triển của Khoa và nhà Trường, cùng nhất trí hợp tác bền vững và phát triển trên cơ sở các nội dung theo thế mạnh của mỗi bên, đồng thời hy vọng Lễ ký kết sẽ góp phần mở ra nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học .Từ đó, cùng hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thành phố và cả nước, đáp ứng nhu cầu xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế.