Qua quá trinh sơ tuyển, LGEVH đã lựa chọn phỏng vấn vòng 2 thực tập sinh tại LGEVH cho sinh viên các khoa : Công nghệ thông tin, Điện – Điện tử, Cơ khí (Có danh sách kèm theo), kế hoạch phỏng vấn với các nội dung sau:

Thời gian    : 9h sáng ngày 15.6.2017 (thứ năm tuần sau)

Nội dung phỏng vấn: Tiếng anh

Địa điểm: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ( Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau).

 

THỰC TẬP SINH VIMARU TẠI LGEVH 
(Đối tượng áp dụng)

CHUYÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Điện tử viễn thông

52520207D104

Điện tự động công nghiệp

52520216D105

Tự động hóa hệ thống điện

52520216D121

Kỹ thuật cơ khí

52520103D116

Kỹ thuật cơ điện tử

52520103D117

Kỹ thuật Ô tô

52520103D122

Kỹ thuật nhiệt lạnh

52520103D123

Công nghệ thông tin

52480201D114

Công nghệ phần mềm

52480201D118

Kinh tế vận tải biển

52840104D401

Kinh tế vận tải thủy

52840104D410

Logicstics và chuỗi cung ứng

52840104D407

Kinh tế ngoại thương

52340120D402

Quản trị kinh doanh

52340101D403

Quản trị tài chính kế toán

52340101D404

Tiếng Anh thương mại

52220201D124

Ngôn ngữ Anh

52220201D125

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

Kinh tế vận tải biển

52840104H401

Kinh tế ngoại thương

52340120H402

Điện tự động công nghiệp

52520216H105

Công nghệ thông tin

52480201H114

CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

Kinh tế Hàng hải

52840104A408

Kinh doanh quốc tế & Logistics

52340120A409