Ngày 31/10/2020, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tổ chức chương trình thường  niên “Ngày hội Giáo dục Đại học Đài Loan” để giới thiệu các thông tin, chương trình học bổng, du học tại các cơ sở đào tạo Đài Loan đến các ứng viên có nhu cầu.

Do tình hình dịch Covid-19 nên sự kiện năm nay được tổ chức theo hình thức trực tuyến

  • Đối Tượng: Học sinh, sinh viên, giảng viên, nghiên cứu viên và các tổ chức cá nhân có nhu cầu
  • Thời gian: 7h30 đến 16h30, thứ 7 ngày 31/10/2020
  • Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Việt
  • Đăng ký dự thi miễn phí:
  • https://thefv.asia.edu.tw/files/87-1125-385.php
  • Mọi chi tiết xin xem file đính kèm./.