Ngày 21/12 (thứ 5) bên Viện phối hợp tổ chức chương trình ngày hội tuyển dụng của LG lễ sẽ bắt đầu vào lúc 8h sáng tại hội trường nhà A8 sau đó sẽ di chuyển sáng nhà C2 tầng 8 để làm buổi phỏng vấn. 

Buổi phỏng vấn trực tiếp sẽ vào lúc 9h30 sáng cùng ngày tại tầng 8 khu C2. 

Kính mong thầy hỗ trợ thông báo đến các bạn sinh viên ở khoa sắp ra trường có nhu cầu tìm việc đến chương trình này.

Cách thức đăng ký: 

- Cách 1: Vào Facebook: ISE - Viện ĐTQT để đăng ký theo đường link có sẵn để được xếp thứ tự phỏng vấn trước

- Cách 2: Vào Website: ISE - vmu.edu.vn để đăng ký theo đường link trên web để được xếp thứ tự phỏng vấn trước

- Cách 3: Đăng trực tiếp ký tại tầng 1 nhà C2 ngày 21/12 ( Thứ 5) lúc 9h sáng