Do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, 8h sáng, thứ 3 ngày 11/05/2021, Khoa CNTT tiến hành nghiệm thu các đề tài NCKH SV năm 2020-2021 dưới hình thức trực tuyến.
Các đề tài năm nay có sự đầu tư cao và ứng dụng các công nghệ:  AI, Cloud, IoT hay VR,.. đây là những công nghệ sẽ có tầm ảnh hưởng rộng lớn và nắm giữ vị trí quan trọng trong tương lai nhất là khi chúng ta đang sống trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0
Dựa trên kết quả đánh giá của hội đồng, có 6/7 đề tài đạt nghiệm thu.
Hội đồng cũng đã lựa chọn ra 3 đề tài có chất lượng tốt nhất để tiếp tục đề xuất nghiệm thu ở cấp Trường.
(Do năm ngoái, khoa ta đạt một giải Nhất NCKH SV cấp trường nên được lựa chọn tối đa 3 đề tài, thay vì 2 như thông thường).
Rất hoan nghênh tinh thần nghiên cứu và nỗ lực hoàn thành sản phẩm của các nhóm sinh viên dưới sự chỉ bảo tiếp sức của các thầy cô hướng dẫn.
Chúc các em sẽ tiếp bước truyền thống những năm trước và tiếp tục đem về những giải cao sau buổi nghiệm thu NCKH SV cấp Trường
(dự kiến tổ chức vào cuối tháng 5).