Hiện đã có giấy khám sức khỏe đầu ra cho sinh viên cuối khóa (khám ngày 19/6/2021).

Thông báo cho sinh viên đến Trạm Y tế (Phòng 105B nhà A1) để nhận bắt đầu từ 14 giờ ngày 28/6/2021.

Trân trọng!