Đề tài " Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thực hành Khoa Công nghệ thông tin" 

SV thực hiện:  Nguyễn Dương Nguyên - Lớp: KPM57 ĐH

                        Phạm Công Thành - Lớp: KPM57 ĐH 

GVHD: ThS.Phạm Ngọc Duy

đã đạt giải nhất NCKH SV cấp trường năm học 2019-2020. 

Chúc mừng thầy Duy, chúc mừng các em sinh viên xuất sắc và chúc mừng khoa CNTT!