Công ty CP Cảng Mipec với ngành nghề kinh doanh chính: Xếp dỡ, vận tải, tổ chức khai thác Cảng và dịch vụ Hàng hải có liên quan.

Cần tuyển dụng vị trí sau:
Nhân viên Thủ tục, phòng Kinh doanh: 06 người
Yêu cầu:
- Nam dưới 30 tuổi, có sức khỏe, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc, tốt nghiệp
cao đẳng trở lên, có kỹ năng tin học văn phòng
- Đọc, hiểu tiếng Anh; biết phần mềm Pltos là lợi thế

  • Nơi làm việc: Bán đảo Đình Vũ, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
  •  Thời hạn nhận hồ sơ: 15/09/2021 đến 30/09/2021
  • Nơi nhận hồ sơ : Văn phòng Công ty, Bán đảo Đình Vũ, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cá Hải, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng, hoặc gửi CV qua Email
  • Liên hệ: - Ms. Nga – 0225.3265696 – Số máy lẻ 135 (Giờ hành chính)

                         Email: nga.mv@mpcport.com

Lưu ý: MIPEC cần sinh viên có cơ sở về CNTT, nghiệp vụ cảng và Logistic. Công ty sẽ đào tạo thêm

Chi tiết xin xem file đính kèm./.