Trân trọng kính gửi các thầy, các cô, các anh chị học viên: Công văn 1722/TB-ĐHHHVN: 

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Chi tiết xin truy cập để xem thông tin tại file đính kèm./.
Trân trọng cảm ơn.

 

File đính kèm: