Trân trọng kính gửi các thầy, các cô và các bạn: Công văn số 1020/TB-ĐHHHVN: Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021

Chi tiết xin xem file đính kèm./.
Trân trọng cảm ơn.
File đính kèm: