Trân trọng kính gửi các thầy, các cô: Công văn 1721/TB-ĐHHHVN: Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022

Kính đề nghị các thầy cô truy cập để xem thông tin tại file đính kèm./.
Trân trọng cảm ơn.

File đính kèm: