Trân trọng kính gửi các thầy cô và các em sinh viên: Thông báo về việc phát tài liệu học tập học kỳ phụ năm học 2019-2020.

Thời gian và địa điểm được ghi trong  file đính kèm./.

Trân trọng cảm ơn!

File đính kèm: