Kính gửi các thầy cô công văn về việc triệu tập sinh viên tham dự chương trình kết nối doanh nghiệp của Khoa CNTT tháng 12 năm 2018. Kính đề nghị các thầy cô CVHT phụ trách các nhóm lớp sinh viên K56 thông báo cho toàn bộ sinh viên thuộc nhóm/lớp mình phụ trách được biết.

Em xin trân trọng cám ơn.

Mọi chi tiết xin xem file đính kèm./.