Căn cứ vào công văn số 1252/ĐHHHVN-QHQT ngày 23/10/2019 về việc tổ chức chương trình tham quan Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng, BCN Khoa CNTT thực hiện triển khai công tác trên như sau:
1.Thành phần sinh viên triệu tập tham dự chương trình: 
- Sinh viên K56 các lớp CNT56ĐH, KPM56ĐH, TTM56ĐH có thành tích học tập tốt, ý thức tốt (danh sách đính kèm)
2.Thời gian:
- 07h45' Thứ Năm ngày 28/11/2019.
3.Địa điểm:
- Các em sinh viên có tên trong danh sách tham dự tập trung và có mặt tại sảnh nhà A1 - Khu Hiệu bộ trường ĐHHHVN để tập trung điểm danh, phát mũ và lên xe ô tô di chuyển từ trường ĐHHHVN sang Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng.
4.Lịch trình:
- Chi tiết như công văn đính kèm.
- Các trường hợp sinh viên có tên trong danh sách triệu tập vì lý do cá nhân không tham dự được chương trình thì phải cử một bạn sinh viên khác đi thay (trước 16h00' Thứ 2 ngày 11/11/2019) , tránh việc vắng mặt không báo cáo làm ảnh hưởng đến thi đua chung của Khoa CNTT.
Trân trọng thông báo.