Căn cứ vào kế hoạch năm học 2020-2021, Ban Chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin triển khai thực hiện

“Chương trình kết nối doanh nghiệp” 

I. Thành phần triệu tập tham gia chương trình:

1. Sinh viên lớp KPM58ĐH:

- Toàn bộ sinh viên lớp KPM58ĐH Khoa CNTT.

2. Sinh viên lớp CNT58ĐH:

- 60 Sinh viên lớp CNT58ĐH có tên trong danh sách.

3. Sinh viên Khóa 59 Khoa CNTT:

- Sinh viên các lớp CNT59ĐH, KPM59ĐH, TTM59ĐH: mỗi lớp 10 sinh viên có tên trong danh sách.

4.Tất cả những sinh viên quan tâm đến chương trình đều có thể tới tham dự.

II.Thời gian và địa điểm:

1.Thời gian: 07h30’ (Thứ bảy) ngày 24/10/2020.    

2.Địa điểm: Phòng 313 nhà A4 trường ĐHHHVN.

Yêu cầu:

- Các em sinh viên có tên trong danh sách triệu tập có mặt đúng thời gian địa điểm quy định, mặc đồng phục và ngồi đúng vị trí được phân công để điểm danh.

- Trong thời gian diễn ra chương trình tuyệt đối giữ trật tự và không bỏ về sớm.

Chi tiết xin xem file đính kèm./.