Căn cứ vào kế hoạch năm học 2019-2020, Ban Chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin tổ chức chương trình “Tổng kết năm học 2018-2019” và “Hội nghị sinh viên Khoa CNTT năm học 2019-2020”. 

I.Thành phần triệu tập tham gia chương trình:

1.Tất cả những sinh viên có tên trong danh sách đính kèm.

2.Những sinh viên là cán bộ lớp/nhóm (nhóm trưởng, bí thư)

II.Thời gian và địa điểm:

1.Thời gian: 13h30’, Thứ Bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2019.    

2.Địa điểm: Hội trường lớn A8 – Trường ĐHHHVN.

III.Yêu cầu:

- Tất cả sinh viên có tên trong danh sách đính kèm có mặt đúng thời gian, địa điểm để ổn định tổ chức và điểm danh.

- Chương trình diễn ra trong ngày Thứ Bảy không bắt buộc sinh viên phải mặc đồng phục nhưng đề nghị các em ăn mặc lịch sự gọn gàng khi tới tham dự.

Trân trọng thông báo.

Danh sách và sơ đồ bố trí hội trường xin xem file đính kèm./.