Căn cứ vào Công văn số 891/TB-ĐHHHVN về việc triệu tập sinh viên tham dự “Chương trình tuyển dụng công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng”.

Ban Chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin triệu tập sinh viên Khoa CNTT tới tham dự chương trình.

Thời gian và địa điểm:

1.Thời gian: 08h00’ Thứ 6 ngày 28 tháng 09 năm 2018.    

2.Địa điểm: Hội trường lớn A8 – Khu Hiệu bộ Trường ĐHHHVN.

Yêu cầu:

- Các em sinh viên có tên trong danh sách triệu tập có mặt đúng thời gian địa điểm quy định và tập trung đúng vị trí được phân công để điểm danh.

- Sinh viên mặc đồng phục mùa hè, đi giày hoặc dép quai hậu.

Danh sách xin xem file đính kèm./.