Công văn v/v triệu tập sinh viên tham dự Hội nghị sinh viên cấp trường năm học 2019.

1.Thời gian: 8h00' Thứ Bảy ngày 30/11/2019
2.Địa điểm: Hội trường lớn A8 - Khu hiệu bộ trường ĐHHHVN
3.Danh sách sinh viên được triệu tập: Mỗi lớp 02 sinh viên là cán bộ lớp/nhóm (như danh sách trong file đính kèm)
4.Sinh viên mặc đồng phục mùa đông như tiêu chuẩn của Nhà trường.
Kính đề nghị các thầy cô CVHT thông báo cho các em sinh viên thuộc nhóm/lớp mình phụ trách được biết và đôn đốc, nhắc nhở các em tham dự chương trình đầy đủ. 
Trân trọng thông báo!